Gyömrő Behajtási engedély kérelem

Kulcsszavak: behajtási engedély

A kérelem formanyomtatványt megfelelően kitölteni, benyújtani a behajtási díj befizetés igazolásával egyetemben.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelem legkésőbb 8 nappal a behajtás előtt benyújtásra kerüljön.

 Az ideiglenes behajtási engedély maximum 1 nap időtartamra adható, melynek elteltével új behajtási engedélyt kell kérni. Egy behajtási engedélyben felsorolt járművekre (pótkocsira is) külön-külön meg kell fizetni a behajtás díját.


A díjat az alábbi számlaszámra kell befizetni, és a befizetés igazolását a kérelemmel és a forgalmi engedély másolatával együtt visszajuttatni erre az email-címre, legkésőbb 2-3 nappal a behajtás előtt.

Gyömrő Város Önkormányzat 11742197-15392017
Közlemény: Behajtási hozzájárulás, ------------------------------------(ingatlan címe)

A telekingatlanra történő eseti - maximum 1 nap időtartamra -építkezési - áru- és anyagszállítás esetén az ideiglenes behajtási engedély díjtételei : a befizetendő bruttó összeg a jármű össztömege (együttes tömege, forgalmi engedély F1 pontja) alapján


3,5-12 tonna össztömegig 6000,-Ft + Áfa/ nap = 7.620,-Ft

12-24 tonna össztömeg között 12.000,-Ft+ Áfa / nap = 15.240,-Ft

24-32 tonna össztömeg között 20.000,-Ft+ Áfa / nap= 25.400,-Ft

32 tonna felett össztömeg 30.000,-Ft+ Áfa / nap= 38.100,-Ft


Építkezéshez kapcsolódó 30 napos behajtási hozzájárulás megszerzésének díjmértéke rendeltetési egységenként:


100.000.- Ft+ÁFA/30 nap = 127.000,-Ft

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2018. január 01. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is), valamint az ügyfél jogi képviselője.

A behajtási engedély megadásához szükséges nyilatkozni, hogy útlezárással jár-e a tevékenység (fél- vagy teljes útzár) vagy nem. Amennyiben igen, azt külön kérelmezni kell.

Gyömrő Település