Kecskemét - Lakossági önerős útépítés kezdeményezése

Az önkormányzat a vonatkozó helyi rendeletben foglalt feltételek együttes fennállása esetén lakossági kezdeményezésre önerővel megvalósuló útépítéshez támogatást nyújthat.

Kulcsszavak: útépítés, önerős, lakossági

Bármely személy.

Kérelem benyújtása postai úton, e-mailben vagy személyesen.

Közútkezelői hozzájárulás nem kerül kiadásra.

A kérelem elbírálása – átruházott hatáskörben – a jegyző feladatkörébe tartozik.

Az eljárás során a közútkezelői hozzájárulás kiadása az útvonal előzetes bejárásához és egyéb feltételekhez köthető.

A hatóság 21 napon belül érdemben dönt, a kérelem elbírálásáról az ügyfelek írásban értesülnek.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

-

A lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítések támogatási rendszerére vonatkozó folyamatot a 22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza. Az utcaközösség által benyújtott kérelem alapján kétféle módon biztosíthat támogatási lehetőséget az önkormányzat az alábbiak szerint:

Önkormányzati beruházás keretében, az alábbi feltételek fennállása esetén nyújtható támogatás:

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás egy érdekeltségi egységre jutó legkisebb mértéke:

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át kell megfizetni azoknak a több úttal is határos ingatlannal rendelkező érdekelteknek, akik a rendelet hatályba lépését megelőzően az ingatlannal határos másik út megépítése érdekében útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettséget vállaltak vagy annak megfizetésére őket az önkormányzat kötelezte. Ezen körülmények fennállását az érdekeltnek kell bizonyítania a kötelezettséget keletkeztető dokumentum önkormányzat részére a 8. § (4) bekezdés szerinti határidőben történő bemutatásával.”

Nem önkormányzati beruházásban:

A 11.§ szerint az önkormányzat kérelemre lakóút megépítéséhez útépítési támogatást nyújthat, ha az útépítési beruházás

A kérelmet a támogatás iránt az útépítési beruházás hatósági engedélyében megnevezett természetes személy nyújthatja be, ha

Az útépítési támogatás mértéke ebben az esetben nem haladhatja a beruházás bekerülési költségének az 50 %-át.

Lakossági önerős útépítés kezdeményezése (önkormányzati beruházásban)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

22/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a lakossági kezdeményezésű útépítésekről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Kecskemét Település