Igazolás kiállítása szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének részére mezőgazdasági termelő szervezet nyilvántartásba vételhez 3 éves üzemi gyakorlatának meglétéről

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) illetékes területi szerve igazolást bocsát ki a mezőgazdasági termelő szervezetként nyilvántartásba vételét kérelmező szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének 3 éves üzemi gyakorlata meglétéről, amennyiben mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló, vagy annak megfelelő okirattal nem rendelkezik.  

Kulcsszavak: Mezőgazdasági termelőszervezetek Mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartása

Szervezet vezető tisztségviselője  

Szervezet munkavállalója 

Egyéni vállalkozói vagy adószámmal rendelkező magánszemély 

Őstermelő  

A mezőgazdasági termelő szervezetként történő nyilvántartásba vételhez a NAK Megyei Igazgatósága igazolást állít ki. A kérelem nyilatkozatokat is tartalmaz, melyhez kapcsolódó mellékletek másolatait is csatolni kell a kérelemhez. 

Amennyiben üzemi gyakorlatát 

Az igazolás kiállításához szükséges kérelem a nyilatkozatokkal, a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumok másolataival. 

  

Az eljárás illeték és eljárási díj mentes.  

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igaztatóságai  

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Központja 

A NAK Megyei Igazgatósága a benyújtott kérelem és nyilatkozat, valamint a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok másolatai alapján igazolást állít ki, amellyel a szervezet képviselője kezdeményezheti a járási hivatalok földhivatali osztályán szervezetének mezőgazdasági termelő szervezetként történő nyilvántartásba vételét. 

NAK KÖZPONT