Pécs – Talált dolgokkal kapcsolatos ügyek

Az elhagyott dolgot találó személy köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételére jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A találónak nyilatkoznia kell arról, hogy a talált dolog tulajdonjogára igény tart-e.

Kulcsszavak: találás, tulajdonszerzés, dolog

Bárki, aki elhagyott dolgot talál.

Talált dolog leadása az átvételre jogosultnak.                      

Hatóságra vonatkozó határidő:

A talált dolog átvétele és a találó nyilatkozatának jegyzőkönyvezése rögtön megtörténik. A talált dolgot 3 hónapig őrzi a jegyző, majd kiadja a találónak, ha ő igényt tartott a dologra, ellenkező esetben a dolgot értékesíti.

Találóra vonatkozó határidő:

A talált dolgot 8 napon belül kell leadni és amennyiben igényt tart a talált dolog tulajdonjogára, úgy a tulajdonos jelentkezésének hiányában a találástól számított 1 év elteltével szerez tulajdonjogot.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Pécs Település