12/1994.(IV.7.) önkormányzati rendelete 2. §-ában foglaltak alapján az önkormányzati tulajdonú lakás bérlője megszerezheti az általa bérelt lakás tulajdonjogát, amennyiben bérleménye forgalmi értékével legalább azonos értékű per,-teher és igénymentes, beköltözhető, Szombathelyen lévő csere lakóingatlant ajánl fel az önkormányzat részére.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Lakáscsere

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(IV.7.) önkormányzati rendelete 2. §-ában foglaltak alapján az önkormányzati tulajdonú lakás bérlője megszerezheti az általa bérelt lakás tulajdonjogát, amennyiben bérleménye forgalmi értékével legalább azonos értékű per,-teher és igénymentes, beköltözhető, Szombathelyen lévő csere lakóingatlant ajánl fel az önkormányzat részére.

Kulcsszavak: lakás, lakáscsere, Szombathely

Önkormányzati tulajdonú lakás bérlője.

Az eljárás a bérlő polgármesterhez eljuttatott kérelmére indul, majd miután a lakásügyeket ellátó bizottság – lakásgazdálkodási szempontok figyelembevételével – előzetesen hozzájárult a lakáscseréhez, az önkormányzat elkészítteti a bérlakás forgalmi értékbecslését, amelynek költségét fedezi. Az érték elfogadásáról a gazdasági ügyeket ellátó bizottság dönt.

A bérlőnek ezt követően három hónapon belül kell a gazdasági ügyeket ellátó bizottság döntésének, lakásgazdálkodási, kezelői szempontoknak megfelelő per,- teher és igénymentes, az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon szereplő, komfortos vagy összkomfortos, Szombathely város közigazgatási területén található cserelakás(oka)t felajánlani, valamint arra saját költségen értékbecslést készíttetni.

A testületi döntést követő 3 hónapon belül.

Polgármesterhez címzett írásbeli kérelem.
Lakásbérleti szerződés másolata.

Az önkormányzat gazdasági, illetve a lakásügyeket ellátó bizottságai.

A csereszerződést akkor lehet megkötni, ha a felajánlott csere lakóingatlan(ok) ellen lakásgazdálkodási szempontból a lakásügyeket ellátó, míg forgalmi érték szempontjából a gazdasági ügyeket ellátó bizottság nem emel kifogást. Amennyiben a lakáscsere a bérlő oldalán felmerülő okból hiúsul meg, a bérlő köteles az ingatlanforgalmi szakvélemény díját az önkormányzat részére megtéríteni.

Szombathely Település