284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységek köré esnek – a jegyzőtől engedélyt kell kérni.

">

Pécs – Zajkibocsátási határértékekkel kapcsolatos ügyek

Azon tevékenységek végzéséhez, létesítmények működtetéséhez, melyek környezeti zajt (a levegőnek olyan mértékű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető), illetve rezgést (környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre) okoznak– a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységek köré esnek – a jegyzőtől engedélyt kell kérni.

Kulcsszavak: államigazgatási hatósági eljárás, zaj, rezgés, környezetvédelem

Azon személy, aki a fenti tevékenységeket kívánja végezni.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben kötelező:

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő kérelem.

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az egyes döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye.

Pécs Település