Azonosítás elektronikus személyazonosító igazolvánnyal

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás keretében lehetőség van a tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvánnyal (eSzemélyivel) történő azonosításra az elektronikus ügyintézés során.

Ez az azonosítási mód kétfaktoros azonosítást tesz lehetővé: a két faktor ebben az esetben az eSzemélyi birtoklása, valamint az ehhez tartozó egyedi PIN kód ismerete. Az eSzemélyivel történő azonosítás más, egyfaktoros (felhasználónevet és jelszót igénylő) azonosítási rendszernél magasabb biztonsági szinten biztosítja a hozzáférést az elektronikus közigazgatási rendszerekhez.

Kulcsszavak: eszig, kaü, belépés, bejelentkezés, azonosítás, személyi, igazolvány, ügyintézés, e-ügyintézés

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alatt álló állampolgárok, akik érvényes eSzemélyi igazolvánnyal rendelkeznek.

Az eAzonosítás funkció használatához érvényes eSzemélyire és a funkcióhoz tartozó egyedi – aktivált - 6 jegyű eAzonosítás PIN kódra, továbbá megfelelő kártyaolvasóra, valamint eSzemélyi Kliens kártyakezelő alkalmazásra van szükség. Külső kártyaolvasó használata során javasolt számítógép, laptop használata.

A KAÜ felületén az eSzemélyivel történő azonosítást választva a böngésző az eSzemélyi azonosítás oldalra navigál. A kártyaolvasó, valamint az eSzemélyi csatlakoztatása után egy felugró ablakban szükséges megadni a hozzáférési engedélyeket, majd a PIN kódot. Sikeres azonosítás után a rendszer visszairányít az ügyintézési felületre.

A szolgáltatás használata illeték- és díjmentes.

Az azonosítási szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. biztosítja.

Az eSzemélyi okmány kiállítása tekintetében az eljáró szerv a Belügyminisztérium.

Az eAzonosítás funkció aktiválásáról és egyedi PIN kód létrehozásáról, valamint a megfelelő kártyaolvasókról további információt az eszemelyi.hu weboldalon találhat. A honlapon érhető el továbbá az eSzemélyi Kliens kártyakezelő alkalmazás legfrissebb letölthető verziója, valamint felhasználói segédlete is.

Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (eIDAS) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Bizottság (EU) 2015/1506 végrehajtási határozata a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (a továbbiakban: Vhr.)

414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

NISZ ZRT.