Mezőőri ágazati vizsga

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) mezőőrök számára tanfolyamot és vizsgát szervez, mely vizsga követelményeinek fő témaköreit, a vizsga tananyagát a NAK a honlapján közzéteszi. A NAK a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki

Kulcsszavak: Mezőőr

A mezőőri ágazati vizsgára jelentkezést a mezőőrt foglalkoztató települési önkormányzatnak kell megtennie.

Az őrök alapképzésével kapcsolatos igényeket a települési önkormányzatok és a hegyközségek a NAK megyei igazgatóságainál írásban jelezhetik.

A mezőőri ágazati vizsgára jelentkező lapnak tartalmaznia kell:

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igaztatóságai

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja

Az eljárásban ügyfél a mezőőrt alkalmazandó települési önkormányzat és a hegyőrt alkalmazandó hegyközség. A
vizsgát eredményesen tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően a NAK előtt esküt tesz, amelyről a NAK esküokmányt állít ki. A mezőőrnek évenként a NAK által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt a NAK a vizsgabizonyítványba bejegyzi.
 

(1)    A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. (NAK tv.).
(2)    A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény.
(3)    A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet.
(4)    A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet
(5)    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 

NAK KÖZPONT