SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Szépkorúak köszöntése

Szépkorúak köszöntése

Kulcsszavak: Szombathely, szépkorúak

A tárgyévben 90., 95. 100. 105. 110. és 115. életévüket betöltött szombathelyi lakó- vagy tartózkodási helyű személyek.

Írásban felkéri a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatot a szépkorú életútjának elkészítésére, szépkorú állampolgár polgármester által történő köszöntésének megszervezése, lebonyolítása – amennyiben igényt tart rá.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket.

Budapest Főváros Kormányhivatala a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal - a lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon, hogy jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem utasítja vissza, azaz visszaküldi az űrlapot, melyen bejelölte a személyes köszöntés kérést, a BFKH elektronikus úton átadja a szükséges adatokat - amennyiben a szépkorú személy a személyes köszöntésre igényt tart és az adatkezeléshez hozzájárult - a jegyzőnek.

BFKH által kiküldött űrlap.

255/2008. (X.21.) Kormány rendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.

Szombathely Település