Levéltári adatok igénylése és másolatkiadás a levéltárban található névváltoztatási iratokról.

Az ügyfél kérésére a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött, a Belügyminisztérium által 1933-2004 között keletkeztetett névváltoztatási iratanyagból adott személyre vonatkozó névváltoztatási határozat, indokolt esetben névváltoztatási ügyirat hiteles másolatának kiadása, valamint adatszolgáltatás.

Kulcsszavak: másolat, levéltár, névváltoztatás, anyakönyv

Az ügyben érintett, jogosultságát igazoló állampolgár vagy meghatalmazottja.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is.

 

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Jogcímet igazoló (hagyatéki ügy esetében a jogi érdeket valószínűsítő) dokumentumok: elhunyt felmenő vagy rokon esetében halotti anyakönyvi kivonat(ok), leszármazás vagy rokonság igazolásához anyakönyvi kivonat(ok)). Abban az esetben szükséges, ha az ügyfél nem saját magára vonatkozó névváltoztatási iratot keres.
Meghatalmazás:  a) amennyiben a névváltoztatás az adatigénylő szülőjére és annak gyermekeire, azaz az adatigénylő testvérére is kiterjedt, az élő testvértől meghatalmazás és személyi igazolvány, elhunyt testvér esetében halotti anyakönyvi kivonat szükséges.
b) amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Magyar Nemzeti Levéltár:
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára az 1896 utáni időszakból 1933-2004 közötti névváltoztatási ügyekre vonatkozó iratokat őriz. Az 1897-1932 közötti években engedélyezett eredeti névváltoztatási iratok megsemmisültek. Az 1934-1937. közötti iratok igen töredékesen maradtak fenn.
Budapest Főváros Kormányhivatala, Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály: 2004 utáni névváltoztatási ügyek
 
Anyakönyvi szervek: 2015. április 1. után lezárult névváltoztatási ügy iratanyaga (3 évig)

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény; az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) At. 51. § (1) bekezdése. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja.

MNL ÜSZ