Távhő - Távhőszolgáltatói működési engedéllyel kapcsolatos kérelmek benyújtására szolgáló űrlap.

A távhőszolgáltatói működési engedély és a távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránti kérelmek ügyintézése

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, távhő, szolgáltató, megszüntetés, visszavonás, módosítás, engedély, kiadás, távhőszolgáltatás, távhőszolgáltató, távhőtermelő

Az a gazdálkodó szervezet (2016. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról 7. §  (1) 6.) aki a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti engedélyes tevékenységet végez.

A Hivatal a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18. §-ában foglaltak mulasztása esetén a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet 2. §-a szerinti bírságot szabhat ki az engedélyesre.
 

A kérelem elbírálására rendelkezésre álló irányadó határidő 75 nap. Ez más hatósági döntés szükségessége, vagy a kérelmező határidőmulasztása miatt meghosszabodhat. 

Az űrlapon megadottak szerint.

Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. mellékletének C) táblázata szerint, a kérelemnek megfelelően. Az űrlap a benne megadott adatokból automatikusan generálja a megfelelő díjtételt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Bírósági jogorvoslat (közigazgatási per)

Továbi információk: http://www.mekh.hu/tavhoszolgaltatoi-kerelmek-ugyintezese

Amennyiben az engedélyes nem saját cégkapuján, hivatali kapuján vagy az egyéni képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjének a saját ügyfélkapuján keresztül nyújtja be, és az ügyintéző meghatalmazását nem a rendelkezési nyilvántartásában teszi meg, akkor a meghatalmazást csatolni szükséges a beadványhoz.

MEKH