A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból vagy kérelemre - kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki, amiben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, és egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezheti.

">

Kecskemét - Településképi kötelezési eljárás

A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból vagy kérelemre - kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki, amiben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, és egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezheti.

Kulcsszavak: településképi eljárások, településképi kötelezés

Ingatlan tulajdonosa- kötelezett

Eljárás megindítása- bárki

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Kérelem

Amennyiben rendelkezésre áll, a jogsértést bizonyító bizonyítékok.

az eljárás költség és illetékmentes

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Az egyes döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye.

Formanyomtatvány:

https://ekecskemet.hu/mernoki-iroda

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló  16/2017. (XI.) önkormányzati rendelete és a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 17/2017. (IX.21) számú rendelete.

Kecskemét Település