Növényvédő szer Közösségi forgalomba hozatala (zonális engedélyezés, Magyarország átvevő tagállam)

Növényvédő szer forgalomba hozatala iránti engedélykérelmet vagy az engedély módosítására vonatkozó kérelmet minden olyan tagállamba be kell nyújtani, ahol a növényvédő szert forgalmazni kívánják. A hasonló mezőgazdasági, növény-egészségügyi és a környezeti (éghajlati) feltételekkel rendelkező tagállamokat a Közösség azonos feltételekkel rendelkező zónákra osztja. Forgalombahozatal csak ott valósulhat meg, ahol az előzetes hatósági vagy hatóságilag elismert vizsgálatok és elemzések megállapították, hogy az adott zónában uralkodó viszonyokra megfelelő a növényvédő szer.

Kulcsszavak: zRMS, jelentéstevő, engedélyezés, közösségi engedélyezés, módosítás, generikus, zonális átvétel

A hatóanyag gyártója

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.


Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Ügyintézés határideje: 12 hónap, mely hiánypótlás miatt 6 hónappal meghosszabbítható

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet állapítja meg

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Magyarország a 1107/2009/EK rendelet alapján "B"(közép) zónába tartozik.

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 33. cikk

NÉBIH