A fő tevékenységként élelmiszert előállító élelmiszer-vállalkozások létesítményei takarmány-vállalkozási létesítménynek minősülnek, amennyiben termékeiket, melléktermékeiket takarmányozási céllal forgalomba hozzák, vagy saját tulajdonú állatállomány takarmányozására fordítják. E létesítményeket ezért be kell jelenteni. ">

Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

A fő tevékenységként élelmiszert előállító élelmiszer-vállalkozások létesítményei takarmány-vállalkozási létesítménynek minősülnek, amennyiben termékeiket, melléktermékeiket takarmányozási céllal forgalomba hozzák, vagy saját tulajdonú állatállomány takarmányozására fordítják. E létesítményeket ezért be kell jelenteni.

Kulcsszavak: Élelmiszer, előállító, takarmány, melléktermék, kezelés, felhasználás, feldolgozás, kérelem

A tevékenységre vonatkozó jogerős önkormányzati használatbavételi engedéllyel vagy telepengedéllyel rendelkező. Képviselet/meghatalmazás lehetséges.

A helyi járási hivatal felé bejelentési kötelezettség az alábbiak szerint:

A takarmány-előállító létesítmény neve, címe,telephelye (amennyiben nem azonos a címmel), a tevékenységre vonatkozó jogerős önkormányzati használatbavételi engedélye vagy telepengedélye, telefon- és faxszáma, illetve e-mail címe, adószáma, cégjegyzékszáma vagy vállalkozói igazolvány száma, a tevékenységhez használt ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lap vagy bérleti szerződés dokumentumai,berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye, az eljárás során a létesítmény részéről kinevezett kapcsolattartó személy neve, beosztása és elérhetősége, gyártástechnológia vezérlése (mechanikus, PLC). Az előállítani kívánt takarmány(ok) megnevezése, állatfajonként és takarmánytípusonként (például takarmánykeverék), előállításhoz felhasznált alkotók (például alapanyagok, kiegészítő takarmányok) megnevezése, kiegészítő takarmányok százalékos bekeverési aránya, a takarmány előállítás célja (kizárólag saját tulajdonú állatállomány részére). A raktározási, tárolási körülmények leírása (módja), a rendelkezésre álló tárolótér területe (m2), illetve űrtartalma (m3). A takarmány-előállító létesítmény részletes technológiai leírása folyamatábrával, gyártástechnológiai utasítással. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet takarmányhigiéniai követelményeinek és a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelést biztosító eljárások, valamint azok dokumentumai.

60 nap

A határozat megfellebbezhető. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az illetékes járási hivatalnál) lehet előterjeszteni, a másodfokú hatósághoz (megyei kormányhivatal) címezve, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 Ft.

Ügyféltájékoztató nincs. Ha egy élelmiszer előállító csak ritkán és kis mennyiségben forgalmaz mellékterméket takarmányozási célra, akkor is be kell jelenteni ezt a tevékenységet? Igen, a takarmányként történő értékesítés szándékát be kell jelenteni, a mennyiségtől függetlenül. Csak élelmiszertermelő állatok számára értékesített takarmányok előállítása vagy forgalmazása esetén kell bejelenteni a tevékenységet? Nem, a kedvtelésből tartott állatok takarmányainak előállítására és forgalmazására is vonatkozik a bejelentési kötelezettség. Minden takarmányként értékesített mellékterméket külön-külön be kell jelenteni? Nem, az előállított takarmányokat nem kell külön-külön bejelenteni, a takarmány előállítói tevékenységet kell bejelenteni, amelynek során meg kell jelölni az előállítani szándékozott takarmányokat.

EKEIDR2