Budaörs - Ipar-Engedély Bezárási-bejelentés 018

A telep bezárását az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Kulcsszavak: ipar, telep, bezárás

Budaörs közigazgatási területén a telepengedély-, vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet, vagy a rendelkezési nyilvántartásba bejegyzett meghatalmazott.

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elektronikus úton kell beküldeni a Kereskedelmi Hatóságnak.

A jegyző a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül a  telepet bezárását a nyilvántartásba átvezeti és a tárgyban hozott határozatot elektronikus úton Bejelentőnek megküldi. 

Az erre rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton benyújtott bejelentés, képviseleti meghatalmazás.

Az eljárás illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást  a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

A telep bezárását az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból. A telep bezárása tárgyában hozott határozatot, a jegyző elektronikus úton megküldi a Bejelentőnek.

57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,

2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Budaörs Település