Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

Ha egy növényvédő szer felhasználója nem elégedett a növényvédő szer minőségével (pl. hatástalannak ítéli), vagy a csomagolást szabálytalannak ítéli (nem megfelelő csomagolóanyag vagy feliratozás), kérheti a növényvédő szer vizsgálatát.
A vizsgálathoz szükséges mintát a növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalok jogosultak megvenni.

Kulcsszavak: Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

Engedélyes, minőségi kifogás esetén bárki.

Meg kell adnia:

A panaszos/bejelentő adatai, a kifogásolt növényvédő szer neve, kiszerelési egysége, fellelhetősége (vásárlás helye, címe), a vásárlást igazoló dokumentumok (számla, szállítójegy, ha szükséges növényorvosi vény). Tisztázni kell, hogy a panaszos/bejelentő kéri-e adatainak zártan történő kezelését.

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.

Nem kell csatolni.

A panaszos/bejelentő számára az eljárás díj- és illetékmentes. Nincs díja a hivatalból végzett mintavételnek sem, a laborvizsgálatot az fizeti, akit jogsértés miatt a hatóság elmarasztalt. Kérelemre indult eljárás esetén a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló külön jogszabályban foglalt díjat kell fizetni.

járási hivatal

EKEIDR2