SZOLNOK - Építményadó

Kulcsszavak: építmény épület hasznos alapterület

Az adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, de lehetőség van arra, hogy az összes tulajdonos által aláírt megállapodás benyújtásával az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségeket egy tulajdonosra átruházzák.

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

A kötelezettségnek a megszegése miatt az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet az építményadóról (továbbiakban: Rendelet)

Szolnok Település