SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Méhészet – kijelentő lap

A méhészkedésre (méhtartásra) vonatkozóan a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője nyilvántartást vezet. Kijelentés alapján - vándoroltatása esetén - méhészkedést (méhtartást) a nyilvántartásból törli.

Kulcsszavak: KIJELENTŐ LAP (Méhész)

Szombathely város illetékességi területén méhtartást gyakorló személy.

Méhtartás megszüntetésének (vándoroltatás) bejelentése (kijelentés).

Méhek kiszállítását követő 72 órán belül kell bejelenteni.

Kijelentő lap a megfelelő adattartalommal kitöltve.

·         az eljárás illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet 2. §-a szerint a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Méhek vándoroltatása

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklete alapján kiállított nyomtatvány (szigorú számadású nyomtatvány) ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 4. számú melléklete alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

Kijelentő lap

A kérelem papír alapon és elektronikusan is benyújtható.

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni vállalkozó) és jogi képviselővel eljáró fél a kérelmet kizárólag elektronikusan nyújthatja be.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

Szombathely Település