Érd - Gyermekétkeztetési települési támogatás

A gyermekétkeztetési települési támogatás abban az esetben nyújtható, ha a gyermek diétás étkeztetését az önkormányzattal szerződésben álló közétkeztető nem tudja biztosítani.

Kulcsszavak: Érd gyermekétkeztetés, települési támogatás

 Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy, és gyermeke az önkormányzat által fenntartott bölcsődébe, óvodába és Érd MJV közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési –oktatási intézménybe jár.

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

 Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                      - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő    - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Gyermekétkeztetési települési támogatás - kérelem

Érd Település