Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Kulcsszavak: KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Bármely személy és gazdasági társaság.

Kérelem, tervdokumentáció benyújtása:

Ügyintézési határidő 21 nap.

Kérelem, tervdokumentáció.

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, Kommunális és Környezetvédelmi Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi M. u.7.)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, 42/A. § (1) bekezdése, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontja.

Szombathely Település