Budapest XIII. - Anyakönyvi kivonat kérelem

Születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról anyakönyvi kivonat kiállítása

Kulcsszavak: anyakönyvi kivonat

Saját anyakönyvi kivonatát: mindenki igényelheti.

Kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát: törvényes képviselője igényelheti.

Ügyfél a saját anyakönyvi eseményeiről, vagy törvényes képviselő kiskorú gyermeke születési eseményéről születési anyakönyvi kivonatot igényelhet.

 

A hatóság sommás eljárásban a döntést azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

- a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok   alapján a tényállás tisztázott és

- nincs ellenérdekű ügyfél.

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2017/08/k%C3%A9relem-anyak%C3%B6nyvi-kivonat.doc 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője

Budapest Főváros Kormányhivatala

Meghatalmazás

 

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/meghatalmaz%C3%A1s-%C3%81kr.doc

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Budapest 13. ker. Település