Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Barlangban történő filmforgatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges barlangban történő filmforgatáshoz.

Kulcsszavak: barlang, hozzájárulás, Aggtelek, vagyonkezelői, forgatás, filmforgatás, nemzeti park

Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a barlangban, barlangszakaszban vagy védett mesterséges üregben szeretne forgatni (film, klip stb.).

A kérelmező barlangban történő filmforgatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmet terjeszthet elő.

Természetvédelmi bírság vagy szabálysértési bírság.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az Igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kérelmezőre vonatkozó adatokat: név, cím (jogi személy esetében a vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét);

b) a filmforgatásért felelős személyre vonatkozó adatokat: név (anyja neve, születési helye és ideje), cím, elérhetőség;

c) a forgatásra vonatkozó adatokat: barlang neve, forgatás tervezett helyszíne; a forgatás időpontja, időtartama, a forgatáson részt vevő személyek száma, a forgatás célja és útvonala;

d) részletes forgatókönyvet, mely tartalmazza a barlangban tervezett tevékenység pontos leírását (használni kívánt hozott és barlangba beépített eszközök, stb.);

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

ANPI