ÉRD - ANYAKÖNYVI OKIRAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

Az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat állítható ki az elektronikus anyakönyv adattartalmának kivonatáról.

Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány az ügyfél által kért olyan anyakönyvi adat igazolására szolgál, amely nem tartalma az anyakönyvi kivonatnak.

Kulcsszavak: Érd Anyakönyvi kivonat; kérelem

Az anyakönyvi okiraton szereplő személy, ügyfél, vagy annak meghatalmazottja vagy törvényes képviselője, illetve akinek jogát, jogos érdekét érintő ügyben szükséges az anyakönyvi kivonat hivatalos célú felhasználása.

Kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, vagy írásban. Személyes megjelenés esetén az ügyfélnek be kell mutatnia személyi azonosításra alkalmas okmányait, meghatalmazott esetén a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas okmányait és a meghatalmazást.

 

                   Űrlap száma: ASP-ANY-KIV-2017

                   Űrlap megnevezése: Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Személyazonosítás igazolása, illetve meghatalmazás bemutatásának hiányban az anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra.

Az anyakönyvvezető az kérelem beérkezését követően az anyakönyvi kivonatot 8 napon belül kiállítja és megküldi az ügyfél/kérelmező részére. A postai úton kézbesítendő kivonatot hivatalos iratként/küldeményként kell kézbesíteni.

 Írásos kérelem, meghatalmazott esetén, meghatalmazás.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Anyakönyvi ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kivonat" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

A papír alapon benyújtható kérelmet személyes ügyintézés esetén letöltheti itt.

Anyakönyvi kivonatok kiállítása illeték- és díjmentes.

Alapesetben az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezető az eljáró anyakönyvvezető. Amennyiben az anyakönyvi esemény 2014. 07. 01. napját követően következett be, azt minden esetben tartalmazza az elektronikus anyakönyv, tehát az ország bármely anyakönyvvezető jogosult anyakönyvi kivonat kiállítására. Az ennél korábbi események esetben az anyakönyvvezető által az elektronikus anyakönyvben valamilyen korábbi eljárás során már bekerült esemény esetében bármely anyakönyvvezető rendelkezik a kérelmezett adatokhoz való hozzáféréssel, és jogosult anyakönyvi kivonatot kiállítani.

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen közigazgatási per indítható.

A papír alapon benyújtható anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmet személyes ügyintézés esetén letöltheti itt.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvényaz illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település